Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Εικονο-ποίηση 2010 στην Πάτρα